Chránit a podporovat biologickou rozmanitost na poli, v sadu, ve vinici.

Produkty bezpečné pro lidi, domácí zvířata, včely, půdu a vodu.

V co největší míře používat složky přírodního původu.

Plně recyklovatelné obaly.