Pomáháme zemědělcům vypěstovat zdravou úrodu pomocí produktů, které jsou bezpečné pro lidi, domácí zvířata, opylovače, půdu a vodu, a jsou v maximální možné míře vyrobeny ze složek přírodního původu.

Chráníme a podporujeme biologickou rozmanitost na polích, v sadech i ve vinicích, protože přispívá ke zdravým a udržitelným ekosystémům v naší krajině.

K tomu využíváme plně recyklovatelné obaly.

Věříme, že každý jednotlivec i zemědělský podnik může přispět ke zdravějšímu a bezpečnějšímu životními prostředí a přitom pravidelně získávat zdravou a hojnou úrodu.